การจดสิทธิบัตรและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของเรา ตอนที่ 1

Sep
29

การจดสิทธิบัตรและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของเรา ตอนที่ 1

แน่นอนว่าการระดมทุนสาธารณะเป็นการเปิดเผยผลงานของเราให้คนอื่นได้เห็น การป้องกันงานของเราได้ดีที่สุดคือการจดสิทธิบัตรนั่นเอง

สิทธิบัตรจะมีด้วยกัน 3 อย่างครับ
1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีการคุ้มครองได้ 20 ปี
2. อนุสิทธิบัตร มีการคุ้มครอง 10 ปี
3. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีการคุ้มครอง 10 ปี

ตรงนี้ ผลงานหนึ่งๆ ของเรา สามารถจดได้ 2 แบบพร้อมกัน เช่น จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ควบคู่กับสิทธิบัตรการออกแบบ หรือ จดอนุสิทธิบัตรควบคู่กับการออกแบบเป็นต้น

ข้อควรทราบ จดสิทธิบัตรที่ไหน คุ้มครองแค่ที่นั่น หมายความว่าถ้าจดที่ไทย คนอเมริกาลอกไปก็ไม่คุ้มครอง ยกเว้นจะไปจดที่อเมริกาด้วย ยกเว้นจะทำเรื่องจดสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร หรือ PCT ที่จะทำให้เรามีเวลาอีก 30 เดือนคุ้มครองสิทธิบัตรของเราในประเทศภาคี ก่อนที่เราจะไปจดที่ประเทศนั้นๆ

การจดสิทธิบัตรประเภทต่างๆ จะมีค่าใช้ต่างเบื้องต้นดังนี้
– ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 500 บาท
– ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 250 บาท
– ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 250 บาท
– คำขอแก้ไขเพิ่มเติม 50 บาท
– การประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร 250 บาท
– รับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร 500 บาท
– คำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์(กรณีการประดิษฐ์) 250 บาท
– รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร 500 บาท
– คำคัดค้าน 250 บาท
– คำอุทธรณ์ 500 บาท
– คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ 100 บาท

ตัวอย่างแบบบ้านๆในการจด
1. เตรียมเอกสารต่างๆให้ครบ (เอกสารต่างๆไปดูในเว็บ https://www.ipthailand.go.th) เองนะ

2. ส่งเอกสารต่างๆให้ครบ จ่ายเงินค่ายื่น 500 บาทในกรณีจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์
250 บาทในการจดอนุสิทธิบัตรและจดสิทธิบัตรการออกแบบ (หากจดพร้อมกัน 2 แบบก็จ่าย 2 รอบ)

3. เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสาร หากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหา จ่ายเพิ่มรอบละ 50 บาท (เช่นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเขียนชื่อตกตัวสะกดไม่ตรงตามบัตรประชาชน ก็ต้องจ่าย 50 บาทในการแก้) แก้ 1 รอบ 50 บาท แก้ 10 รอบก็ 500 บาท ดังนั้นควรเตรียมเอกสารให้ดีๆจะได้ไม่ต้องแก้เยอะ

4. หากผ่านด่านเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่จะนำสิ่งที่เราจะจดไปป่าวประกาศว่าเราจะจดสิทธิบัตรสิ่งนี้นะ จ่ายตัง 250 บาท เพื่อดูว่ามีคนคัดค้านรึเปล่า

5. ขณะที่ป่าวประกาศเราก็ต้องจ่ายตังอีก 250 บาทในการตรวจสอบงานของเราว่าซ้ำกับใครรึเปล่าทั้งในและต่างประเทศ (ตรงนี้สำคัญ หากมีคนเคยจดแล้ว และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบ ไอ้ที่จ่ายๆไปข้อ 1 2 3 4 และ 5 เสียฟรีๆเลย ดังนั้นตรวจสอบดีๆว่าเคยมีใครจดรึยัง)

6. ในด่านที่ 4 หากมีคนคัดค้าน (คนคัดค้านเสียตังคัดค้าน 250 บาท) หรือในข้อที่ 5 มีการตรวจสอบแล้วว่าซ้ำ แต่เราคิดว่าไม่ซ้ำ สามารถอุทรณ์ได้ เสียตัง 500 บาท

7. หากผ่านด่านที่ 4 และ 5 ได้ ขอแสดงความยินดีด้วยคุณกำลังจะได้สิทธิบัตรแล้ว จ่ายตัง 500 บาท สำหรับค่าจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรือ การออกแบบ (ไอ้ 500 แรกค่ายื่นฟอร์มเฉยๆ)
จ่าย 250 สำหรับอนุสิทธิบัตร โดยจะได้รับการคุ้มครองทั้งหมด 4 ปี โดยในปีที่ 5 ขึ้นไปต้องมาต่อสิทธิบัตรและจ่ายเงินเพิ่ม

สรุปค่าใช้จ่าย
ในกรณีไม่ต้องแก้เอกสาร และไม่มีใครคัดค้านเลย
จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เตรียมเงิน 500+250+250+500 = 1500 บาท
จดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เตรียมเงิน 250+250+250+500 1250 บาท
จดอนุสิทธิบัตร เตรียมเงิน 250+250+250 = 750 บาท

การจดสิทธิ์บัตรจะคุ้มครองให้กับผู้ที่จดสิทธิบัตรก่อนเท่านั้น ดังนั้น ก่อนเผยแพร่ผลงานควรรีบจดสิทธิบัตรก่อนนะครับ ตอนหน้าเรามาคุยถึงเรื่องกฏเกณฑ์ต่างๆในการจดว่าแบบไหนจะจดได้หรือไม่ได้อย่างไรครับ ติดตามกันได้ครับ

Leave a comment

You must be <a href="https://dreamdriveproject.com/wp-login.php?redirect_to=https://dreamdriveproject.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b8/" title="Log in">logged in</a> to post a comment.